Waarom roepen wij 'Behandel me als een dame'?

Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen, omdat de gezondheidszorg op dit moment grotendeels is gebaseerd op het mannenlichaam. Dit bedreigt zelfs levens en staat effectieve zorg in de weg. WOMEN Inc. streeft daarom naar een gendersensitieve gezondheidszorg.

Wij pleiten met onze publiekscampagne ‘Behandel me als een dame’ voor een gezondheidszorg op maat, waarbij verschillen tussen mannen en vrouwen in ziekte en gezondheid beter worden gemaakt. Dat betekent dat er erkenning komt voor de verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid en dat deze worden meegenomen in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling. Daarmee verbetert de kwaliteit van de gezondheidszorg, de kwaliteit van leven van vrouwen en mannen, én worden er minder onnodige zorgkosten gemaakt. WOMEN Inc. werkt samen met professionals, politiek en publiek om te zorgen dat de gezondheidszorg voor vrouwen verbetert.

Meer weten?

WOMEN Inc. werkt samen met ZonMw in de Alliantie Gender & Gezondheid. ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Lees meer over ZonMw