Delen

Behandel me
als een dame

Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen, omdat de gezondheidszorg grotendeels is gebaseerd op het mannenlichaam. Dit bedreigt zelfs levens en staat effectieve zorg in de weg. WOMEN Inc. streeft daarom naar een gendersensitieve gezondheidszorg.

Wij pleiten met onze campagne ‘Behandel me als een dame’ voor gezondheidszorg op maat, waarbij verschillen tussen mannen en vrouwen in ziekte en gezondheid beter worden gemaakt. Zodat iedereen gelijke kansen heeft op passende zorg.

83 jaar

is de levensverwachting voor vrouwen, maar daarvan brengen zij 19 jaar door in slechte gezondheid. Voor mannen is dit 15 jaar.

Gemist

Hart- en vaatziekten worden bij vrouwen vaker gemist of onderbehandeld dan bij mannen.

3 keer zo vaak

Vrouwen hebben drie keer zo vaak last van migraine als mannen.

50%

Vrouwen melden 50% procent meer bijwerkingen van medicijnen dan mannen en vrouwen worden 33% vaker in het ziekenhuis opgenomen in verband met bijwerkingen van geneesmiddelen.

5 jaar

Vrouwen krijgen gemiddeld vijf jaar later dan mannen de juiste diagnose bij de ziekte van Bechterew (een vorm van reuma).

1,5x vaker

vaker wordt bij vrouwen een depressie gediagnosticeerd, in vergelijking met mannen. Angststoornissen komen eveneens vaker voor bij vrouwen.

2 tot 3x

ADHD wordt twee tot drie keer zo vaak vastgesteld bij jongetjes als bij meisjes. Op volwassen leeftijd is dat verschil verdwenen.

50%

Een eerdere diagnose buiten het autismespectrum komt bij vrouwen (50%) veel vaker voor dan bij mannen (28%).

7 tot 10 jaar

Naar schatting komt endometriose voor bij 1 op de 10 vruchtbare vrouwen. Toch duurt het gemiddeld 7 tot 10 jaar voordat vrouwen de diagnose krijgen.

70 – 90%

70 tot 90% van de zorggebruikers met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) is vrouw.

De campagne

Waarom roepen wij 'Behandel me als een dame?'

Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen, omdat de gezondheidszorg op dit moment grotendeels is gebaseerd op het mannenlichaam. Dit bedreigt zelfs levens en staat effectieve zorg in de weg. WOMEN Inc. streeft daarom naar een gendersensitieve gezondheidszorg.

Lees meer

In de media

De campagne 'Behandel me als een dame' is een belangrijk onderwerp dat ook in de media veel zichtbaarheid krijgt. Onder andere DeTelegraaf, NRC Next, RTL Nieuws en Margriet besteedden aandacht aan dit belangrijke onderwerp.

Lees meer
Veelgestelde vragen

Waarom vraagt WOMEN Inc. aandacht voor genderverschillen in de gezondheidszorg?

De huidige gezondheidszorg is voornamelijk gebaseerd op het mannenlichaam. De man is over het algemeen de norm bij onderzoek: proefdieren en -personen zijn bijna altijd mannelijk. Veel geneesmiddelen en behandelmethodes zijn daardoor vooral op mannelijke proefdieren of jonge (witte) mannen getest. Hierdoor is minder bekend over vrouwspecifieke symptomen van ziekten en aandoeningen die zowel bij mannen als vrouwen voorkomen, waardoor deze niet altijd worden (h)erkend.

Vrouwen worden toch al ouder dan mannen?

Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen, maar brengen minder jaren door in goede gezondheid. De levensverwachting voor vrouwen is gemiddeld 83 jaar en voor mannen 80 jaar. Maar de levensverwachting in ‘goed ervaren gezondheid’ is voor vrouwen is 64, terwijl dit voor mannen op 65 jaar ligt.

Wat is de Alliantie Gender & Gezondheid en hoe is deze ontstaan?

De Alliantie Gender & Gezondheid is een samenwerkingsverband van verschillende stakeholders die zich inzetten voor erkenning van verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg, waaronder hoogleraren, medisch specialisten, beleidsmakers, belangenorganisaties en kennisinstituten.

WOMEN Inc. is de penvoerder en oprichter van de Alliantie Gender & Gezondheid, die financieel wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2012-2017)

De Alliantie Gender & Gezondheid “pleit ervoor dat binnen de huidige (geestelijke) gezondheidszorg meer rekening wordt gehouden met sekse en gender. Verschil moet worden gemaakt waar dat nodig is, dat wil zeggen, waar een ongelijke behandeling voor mannen en vrouwen een betere kans op gezondheid realiseert.”

Inmiddels is vanuit de alliantie de Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid opgericht, die zich inzet voor “het bevorderen van een sekse- en gendersensitieve benadering van ziekte en gezondheid in onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk, om te komen tot een betere gezondheidszorg voor vrouwen en mannen.”

Wat levert het op als het verschil wordt gemaakt?

Gendersensitieve gezondheidszorg vergroot de kwaliteit van leven van vrouwen (en mannen), verbetert de kwaliteit van de zorg en kan leiden tot een kostenbesparing in de gezondheidszorg. Wanneer er meer aandacht is voor de verschillen tussen mannen en vrouwen en de gezondheidszorg hier beter op wordt ingericht, dan zullen vrouwen én mannen kwalitatief betere zorg krijgen.

Wat heeft WOMEN Inc. op dit onderwerp in 2025 bereikt?

In 2025 wil WOMEN Inc. dat de gezondheidszorg volledig gendersensitief is. Dat betekent dat iedereen die werkt in of gebruik maakt van de gezondheidszorg zich bewust is van verschillen tussen mannen en vrouwen (idealiter: verschillen van mensen onderling) en de verschillen in diagnose, behandeling en preventie. Dat de verschillen onderzocht zijn en dat de kennis wordt toegepast.

Ongelijke behandeling? Maar jullie pleiten toch juist voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen?

WOMEN Inc. zet zich in voor het vergroten van de kansen van vrouwen. Meestal betekent dit dat we pleiten voor gelijke kansen, bijvoorbeeld in onze campagne rondom gelijke beloning waarmee we de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan willen pakken. Maar als het gaat om de gezondheidszorg is het noodzakelijk om soms te pleiten voor een verschillende behandeling, want alleen dan zullen vrouwen en mannen gelijke kansen op goede gezondheid hebben. En ontstaat er gezondheidszorg op maat voor iedereen.

Wat is het Kennisprogramma Gender en Gezondheid?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2016 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor meer onderzoek naar sekse en gender. Dit heeft de vorm gekregen van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid, dat erop gericht is de kennisachterstand over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg te verkleinen, om zo een passende kwalitatieve zorg voor iedereen te realiseren en de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen.